הואה הקנני'א Hoa Hakananai'a - המוזיאון הבריטי, לונדון
תמונה הבאה
פרט מתוך שיש אלגין - המוזיאון הבריטי - לונדון
תמונה קודמת

השכמיה יצוקת הזהב - The Mold gold cape - המוזיאון הבריטי, לונדון

אנגליה » לונדון

השכמיה יצוקת הזהב היא אובייקט עשוי זהב טהור משנת 1900-1600 לפנה"ס שנוצר בתקופת הברונזה האירופית. השכמיה יצוקת הזהב התגלתה בפלינטשייר, ויילס, בשנת 1833. נהוג לחשוב כי השכמיה הייתה חלק מלבוש רשמי, אולי עם הקשרים דתיים. כיום נמצאת השכמיה במוזיאון הבריטי בלונדון.
השכמיה יצוקת הזהב - The Mold gold cape - המוזיאון הבריטי, לונדון