מומיה שהעטיפה הוסרה ממנה - המוזיאון הבריטי, לונדון
תמונה הבאה
מומיה - המוזיאון הבריטי, לונדון
תמונה קודמת

ארון קבורה מצרי - המוזיאון הבריטי, לונדון

אנגליה » לונדון

בקומה העליונה של המוזיאון הבריטי נמצא אוסף עצום של מומיות מצריות ותיבות קבורה, שמחלקן הוסרו העטיפות בכדי לאפשר צפיה בשכבות השונות בהן נעשה שימוש.
ארון קבורה מצרי - המוזיאון הבריטי, לונדון