Cathedral of St Martin - Lucca

Cathedral of St Martin - Lucca

בניית הקתדלה של לוקה החלה עוד בשנת 1063, אך המבנה הנוכחי של קתדרלת מרטין הקדוש (Duomo di San Martino) נבנה מחדש כמעט לחלוטין בין המאות ה-12 וה-15.

במרכז הקתדרלה עומר מבנה קטן בו נמצאות "הפנים הקדושות של לוקה" (Volto Santo di Lucca), דמות עץ של ישו, שעל פי האמונה גולפו על ידי ניקודמוס, שסייע ליוסף הרמתי לקבור את ישו. הפסל הובא אל לוקה בשנת 782.