מושבת אריות ים - מוארקי - Moeraki
תמונה הבאה
סלעי מוארקי - Moeraki Boulders
תמונה קודמת

מושבת אריות ים - מוארקי - Moeraki

ניו זילנד » מוארקי

מושבת אריות ים - מוארקי - Moeraki