הספינקס הגדול של טאניס - Great Sphinx of Tanis
תמונה הבאה
ניקה מסמותרקיה - Winged Victory of Samothrace
תמונה קודמת

אנטוניו קנובה - נשיקת קופידון לפסיכה

צרפת » מוזיאונים בפריז

הפסל נשירת קופידון לפסיכה (Psyche Revived by Cupid's Kiss) פוסל בידי האמן האיטלקי אנטוניו קנובה בשנת 1787. הפסל מתאר כיצד האל קופידון מעיר בנשיקה את פסיכה מן המתים. הפסל נמצא כיום במוזיאון הלובר, פריז.
אנטוניו קנובה - נשיקת קופידון לפסיכה