הרוחצת מוולפיסון - The Valpinçon Bather - ז'אן-אוגוסט-דומיניק אנגר

הרוחצת מוולפיסון - The Valpinçon Bather - ז'אן-אוגוסט-דומיניק אנגר

הציור הרוחצת מוולפיסון (The Valpinçon Bather) של הצייר הצרפתי ז'אן-אוגוסט-דומיניק אנגר צוייר בשנת 1806, ושמו נובע משמו של אחד הבעלים של התמונה במאה ה-19. במקור נקראה התמונה אישה יושבת (Seated Woman).