הגג של הדואומו של מילאנו
תמונה הבאה
הגג של הדואומו - מילאנו
תמונה קודמת

הדואומו של מילאנו - הגג

איטליה » מילאנו

הדואומו של מילאנו - הגג