מקדש מהא מוני - Maha Muni Pagoda
תמונה הבאה
מינגון - Mingun
תמונה קודמת

גבעת מנדליי - Mandalay

בורמה » מנדליי

גבעת מנדליי - Mandalay