מקדש קאונג'מודאו - Kaunghmudaw Paya
תמונה הבאה
מנדליי - Mandalay
תמונה קודמת

מנדליי - Mandalay

בורמה » מנדליי

מנדליי - Mandalay