מנזר מהא גניון - Maha Ganayon
תמונה הבאה
מנדליי - Mandalay
תמונה קודמת

מקדש קאונג'מודאו - Kaunghmudaw Paya

בורמה » מנדליי

מקדש קאונג'מודאו - Kaunghmudaw Paya