מנדליי - גשר יו ביין - U Bein Bridge
תמונה הבאה
מקדש קאונג'מודאו - Kaunghmudaw Paya
תמונה קודמת

מנזר מהא גניון - Maha Ganayon

בורמה » מנדליי

מנזר מהא גניון - Maha Ganayon