קיר נטיפים
תמונה הבאה
מערת הנטיפים
תמונה קודמת

נטיף אוזן פיל

השפלה והרי יהודה » מערת הנטיפים

נטיף אוזן פיל