הסוללה - מצדה
תמונה הבאה
בור המים הדרומי - מצדה
תמונה קודמת

בור המים הדרומי - מצדה

ים המלח ומדבר יהודה » מצדה

בור המים הדרומי - מצדה