מקדשי בגאן בשקיעה
תמונה הבאה
מקדשי בגאן בשקיעה
תמונה קודמת

כמה ממקדשי בגאן

בורמה » מקדשי בגאן

ברחבי בגאן ניתן למצוא מקומות רבים בהם ניתן לטפס אל גגו של אחד המקדשים כדי לקבל תצפית מרהיבה על המקדשים האחרים בסביבה.
כמה ממקדשי בגאן