מקדשי בגאן - מקדש אנאנדה
Ananda Temple
תמונה הבאה
מקדשי בגאן - מקדש אנאנדה - Ananda Temple
תמונה קודמת

מקדשי בגאן - מקדש אנאנדה
Ananda Temple

בורמה » מקדשי בגאן

בתמונה ניתן לראות את אחד מהפסלים המקוריים שעבדו במקדש אנאנדה (Ananda Temple) בעת בנייתו לפני 900 שנה. הפסל, בגובה 10 מטרים, הוא אחד מבין ארבעה פסלים העומדים במקדש, ומביטים לארבע רוחות שמיים. מבין הפסלים, שניים הם הפסלים המקוריים, והשניים האחרים משוחזרים.
מקדשי בגאן - מקדש אנאנדה
Ananda Temple