מקדשי בגאן - מקדש אנאנדה
Ananda Temple
תמונה הבאה
מקדשי בגאן - מקדש אנאנדה
Ananda Temple
תמונה קודמת

מקדשי בגאן - מקדש אנאנדה
Ananda Temple

בורמה » מקדשי בגאן

גומחא באחד מקירות מקדש אנאנדה (Ananda Temple).
מקדשי בגאן - מקדש אנאנדה
Ananda Temple