תצפית
תמונה הבאה
מקדש טטבינו - Thatbyinnu Temple
תמונה קודמת

מקדשי בגאן - פגודת שווזיגון - Shwezigon

בורמה » מקדשי בגאן

בניית פגודת שווזיגון (Shwezigon Pagoda) החלה בתקופתו של המלך אנאווראטה (Anawratha - 1044-1077), ונסתיימה בתקופתו של המלך קיינסיטה (Kyansittha - 1084-1113). המסורת טוענת כי הפגודה מכילה שיניים השייכות לבודהא, אותן נתן מלך סרי-לנקה לאנאוורטה.
מקדשי בגאן - פגודת שווזיגון - Shwezigon