מקדש גאו-דאו-פאלין
Gawdawpalin Pahto
תמונה הבאה
מקדשי בגאן - פגודת שווזיגון - Shwezigon
תמונה קודמת

תצפית

בורמה » מקדשי בגאן

ברחבי בגאן ניתן למצוא מקומות רבים בהם ניתן לטפס אל גגו של אחד המקדשים כדי לקבל תצפית מרהיבה על המקדשים האחרים בסביבה.
תצפית