קרב תרנגולים
תמונה הבאה
כפר מקומי - בגאן
תמונה קודמת

עישון מזיק לבריאות

בורמה » מקדשי בגאן

עישון מזיק לבריאות