מקדשי בגאן - מקדש דהאמיינגי - Dhammayangyi Temple
תמונה הבאה
עישון מזיק לבריאות
תמונה קודמת

קרב תרנגולים

בורמה » מקדשי בגאן

אחד מדרכי הבילוי המרכזיות בבורמה היא קרב תרנגולים. קרבות אלו מתבצעים בין שני תרנגולים להם מחוברים סכינים לרגליים. הקרבות הן עד המוות של אחד התרנגולים.
קרב תרנגולים