נוטריה - נחל אלכסנדר
תמונה הבאה
צב רך - נחל אלכסנדר
תמונה קודמת

נחל אלכסנדר - צבים רכים

מישור החוף » נחל אלכסנדר

בעבר היו צבים רכים בנחלים רבים בארץ, אך כיום נותרו שתי אוכלוסיות מבודדות בלבד - באזור עין אפק שבנחל נאמן, והריכוז הגדול ביותר הנמצא באפיק נחל אלכסנדר.

צב רך יכול להגיע עד לאורך של 120 ס"מ, ולמשקל של 50 קילוגרם. הצב הרך, למרות מראהו השלו, הינו טורף הניזון מדגים.
נחל אלכסנדר - צבים רכים