הצב הרך - נחל אלכסנדר
תמונה הבאה
נחל אלכסנדר - צב רך
תמונה קודמת

צב ביצה - נחל אלכסנדר

מישור החוף » נחל אלכסנדר

שריונו של צב הביצה יכול להגיע עד לאורך של 23 ס"מ. הוא מבלה את רוב היום במים, ויוצא מפעם לפעם כדי להתחמם בשמש, לעיתים למשך שעות.
צב ביצה - נחל אלכסנדר