בית הכנסת העתיק - בניאס
תמונה הבאה
מעבר תת-קרקעי - הבניאס
תמונה קודמת

העיר הצלבנית בניאס

הגליל » נחל הבניאס

העיר הצלבנית בניאס