מערה מפוייחת - נחל השופט

מערה מפוייחת - נחל השופט

בסוף המסלול של נחל השופט נמצא גשר המוביל אל מערה מפוייחת, שלידם שרידי טחנת קמח, שבגללה קראו לנחל ערביי המקום ואדי טוואחין (נחל הטחנות).