חוטמית זיפנית
תמונה הבאה
חיפושית ירוקה
תמונה קודמת

עולש מצוי

הכינרת והעמקים » נחל השופט

עולש מצוי