משטרת עין א-טינה - נחל עמוד

משטרת עין א-טינה - נחל עמוד

משטרת עין א-טינה הוקמה על-ידי הבריטים בשנות השלושים כדי להגן על תחנת השאיבה שהוקמה במעיין שמתחתיה באפיק נחל עמוד.