המישורים הגבוהים (2001) Altiplanos
תמונה הבאה
אגם המלח של אויוני (2001) Salar de Uyuni
תמונה קודמת

וויסקאצ'ה (2001) Viscacha

בוליביה » סלאר דה אויוני

אחד מבעלי החיים באזור הינו הוויסראצ'ה - Viscacha - שהוא ארנב בעל זנב ארוך.
וויסקאצ'ה (2001) Viscacha