סול דה מנינה (2002) Sol de Ma?ana
תמונה הבאה
המישורים הגבוהים (2002) Altiplanos
תמונה קודמת

סופת גשם מקומית (2001)

בוליביה » סלאר דה אויוני

סופות הגשם במישורים הגבוהים יכולות להיות חזקות מאד, אך עם זאת הם גם יכולות להיות מקומיות מאד - גשם חזק מאד באזור קטן, כשכל הסביבה נשארת יבשה, והשמיים כחולים.
סופת גשם מקומית (2001)