סול דה מנינה (2002) Sol de Manana
תמונה הבאה
המישורים הגבוהים (2001) Altiplanos
תמונה קודמת

בית קברות לרכבות (2001)Railway Cemetery

בוליביה » סלאר דה אויוני

ליד העיר אויוני (Uyuni) נמצא בית קברות לרכבות.

במקום נמצאים קטרים וקרונות ישנים משנת 1907 ועד שנות החמישים.
בית קברות לרכבות (2001)Railway Cemetery