המישורים הגבוהים (2002) Altiplanos
תמונה הבאה
המישורים הגבוהים (2001) Altiplanos
תמונה קודמת

הלאגונה הירוקה (2001)Laguna Verde

בוליביה » סלאר דה אויוני

ליד העיר אויוני (Uyuni) נמצא בית קברות לרכבות.

במקום נמצאים קטרים וקרונות ישנים משנת 1907 ועד שנות החמישים.
הלאגונה הירוקה (2001)Laguna Verde