סול דה מנינה (2002) Sol de Manana
תמונה הבאה
הלאגונה הירוקה (2001)Laguna Verde
תמונה קודמת

המישורים הגבוהים (2002) Altiplanos

בוליביה » סלאר דה אויוני

במשך המסע במישורים הגבוהים (Altiplanos) של בוליביה עובר הג'יפ בין הרים מושלגים, ומישורים נרחבים.
המישורים הגבוהים (2002) Altiplanos