הסלע המאוזן - צ'ייצ'יו - Kyaiktiyo
תמונה הבאה
הסלע המאוזן - צ'ייצ'יו - Kyaiktiyo
תמונה קודמת

הסלע המאוזן - צ'ייצ'יו - Kyaiktiyo

בורמה » סלע הזהב

הסלע המאוזן - צ'ייצ'יו - Kyaiktiyo