שקנאי מצוי - ספארי רמת גן
תמונה הבאה
דב חום סורי - הספארי
תמונה קודמת

דב חום סורי - ספארי רמת גן

מישור החוף » ספארי רמת גן

הדב החום הסורי הוא תת מין של הדב החום, שתפוצתו רחבה ביותר. הם מצויים באסיה, באירופה וגם בארצות הברית. תת המין הגדול ביותר של הדב החום הוא הגריזלי, שגובהו בעמידה על שתיים מגיע ל- 2.8 מטרים.
דב חום סורי - ספארי רמת גן