גן לאומי עבדת
תמונה הבאה
כנסיית תיאודורוס הקדוש - גן לאומי עבדת
תמונה קודמת

אגן הטבילה - הכנסיה הצפונית - עבדת

הנגב והערבה » עבדת

שני אגני טבילה - האחד בצורת צלב ששימש להטבלת מבוגרים, והאחר, קטן ממנו, שימש לטבילת תינוקות. אגני הטבילה נמצאים בתוך הכנסיה הצפונית שבעיר העתיקה עבדת.
אגן הטבילה - הכנסיה הצפונית - עבדת