תל אפק - שמורת עין אפק
תמונה הבאה
שביל הביצה - עין אפק
תמונה קודמת

שמורת טבע עין אפק

הכרמל וחוף הצפון » עין אפק

שמורת טבע עין אפק הינה אזור ביצתי בו נובעים מספר מעיינות המהווים את מקורותיו של נחל נעמן. הביצות בשמורה הן השריד האחרון לביצות שכיסו כ-20,000 דונם באגן הניקוז של נחל הנעמן.

בשטח שמורת טבע עין אפק נמצאים שרידי עיר נמל כנענית קדומה בשם אפק, שראשיתה לפני כ-4,000 שנה בתקופת הברונזה הקדומה. בתקופה הצלבנית הוקמה במקום מצודה ששמרה על הדרך לנצרת מפני המוסלמים, ונקראה ריקורדאנה. המצודה כללה מבצר בן שתי קומות וביצורים נוספים.

באפריל 1991 הועברו 7 תאוים (ג'מוסים) משמורת החולה לשמורת טבע עין אפק. הם גודרו בגדר חשמלית על מנת למנוע כניסתם לביצה, וניתן מפעם לפעם לראותם רובצים במאגר מים שנחפר עבורם או מלחכים עשב.
שמורת טבע עין אפק