עין אפק
תמונה הבאה
שמורת טבע עין אפק
תמונה קודמת

תל אפק - שמורת עין אפק

הכרמל וחוף הצפון » עין אפק

שמורת עין אפק הינה אזור ביצתי בו נובעים מספר מעיינות המהווים את מקורותיו של נחל נעמן. הביצות בשמורה הן השריד האחרון לביצות שכיסו כ-20,000 דונם באגן הניקוז של נחל הנעמן.

בשטח השמורה נמצאים שרידי עיר נמל כנענית קדומה בשם אפק, שראשיתה לפני כ-4,000 שנה בתקופת הברונזה הקדומה. בתקופה הצלבנית הוקמה במקום מצודה ששמרה על הדרך לנצרת מפני המוסלמים, ונקראה ריקורדאנה. המצודה כללה מבצר בן שתי קומות וביצורים נוספים.

באפריל 1991 הועברו 7 תאוים (ג'מוסים) משמורת החולה לשמורת עין אפק. הם גודרו בגדר חשמלית על מנת למנוע כניסתם לביצה, וניתן מפעם לפעם לראותם רובצים במאגר מים שנחפר עבורם או מלחכים עשב.
תל אפק - שמורת עין אפק