פרח דם המכבים - דם-מכבים אדום
תמונה הבאה
עין אפק
תמונה קודמת

טחנת קמח מבוצרת - עין אפק

הכרמל וחוף הצפון » עין אפק

שמורת עין אפק הינה אזור ביצתי בו נובעים מספר מעיינות המהווים את מקורותיו של נחל נעמן. הביצות בשמורה הן השריד האחרון לביצות שכיסו כ-20,000 דונם באגן הניקוז של נחל הנעמן.

בשטח השמורה נמצאים שרידי עיר נמל כנענית קדומה בשם אפק, שראשיתה לפני כ-4,000 שנה בתקופת הברונזה הקדומה. בתקופה הצלבנית הוקמה במקום מצודה ששמרה על הדרך לנצרת מפני המוסלמים, ונקראה ריקורדאנה. המצודה כללה מבצר בן שתי קומות וביצורים נוספים.

באפריל 1991 הועברו 7 תאוים (ג'מוסים) משמורת החולה לשמורת עין אפק. הם גודרו בגדר חשמלית על מנת למנוע כניסתם לביצה, וניתן מפעם לפעם לראותם רובצים במאגר מים שנחפר עבורם או מלחכים עשב.
טחנת קמח מבוצרת - עין אפק