כנסיית הביקור
תמונה הבאה
מעיין מרים
תמונה קודמת

כנסיית הביקור

ירושלים » עין כרם

שני פסלי ברונזה של "בעלי הבית" מוצבים מעל שער הכנסיה.
כנסיית הביקור