עגורים - אגמון החולה
תמונה הבאה
שמורת החולה - תצפית נדידת ציפורים
תמונה קודמת

אגמון החולה - עגור אפור

הכינרת והעמקים » עמק החולה

עגור אפור - תמונה שצולמה באזור אגמון החולה.
אגמון החולה - עגור אפור