נוטריה
תמונה הבאה
אגמית מצויה - אגמון החולה
תמונה קודמת

אנפה אפורה - אגמון החולה

הכינרת והעמקים » עמק החולה

אנפה אפורה - תמונה שצולמה במהלך סיור באזור אגמון החולה
אנפה אפורה - אגמון החולה