אנפית בקר
תמונה הבאה
אנפה אפורה - אגמון החולה
תמונה קודמת

נוטריה

הכינרת והעמקים » עמק החולה

נוטריה - תמונה שצולמה באזור אגמון החולה.
נוטריה