שפירית
תמונה הבאה
שמורת טבע החולה - שפמנון לבקן
תמונה קודמת

צב ביצה - שמורת החולה

הכינרת והעמקים » עמק החולה

שריונו של צב הביצה יכול להגיע עד לאורך של 23 ס"מ. הוא מבלה את רוב היום במים, ויוצא מפעם לפעם כדי להתחמם בשמש, לעיתים למשך שעות.
צב ביצה - שמורת החולה