צבי ביצה
תמונה הבאה
שפירית
תמונה קודמת

אירוס ענף - Iris pseudacorus

הכינרת והעמקים » עמק החולה

אירוס ענף - Iris pseudacorus
אירוס ענף - Iris pseudacorus