צב ביצה - שמורת החולה
תמונה הבאה
אירוס ענף - Iris pseudacorus
תמונה קודמת

צבי ביצה

הכינרת והעמקים » עמק החולה

צבי ביצה על ענף
צבי ביצה