גומא הפפירוס
תמונה הבאה
צבי ביצה
תמונה קודמת

צב ביצה - שמורת החולה

הכינרת והעמקים » עמק החולה

צב ביצה - שמורת החולה
צב ביצה - שמורת החולה