שמורת החולה - שביל ביצה
תמונה הבאה
גומא הפפירוס
תמונה קודמת

שמורת החולה - מגדל תצפית

הכינרת והעמקים » עמק החולה

שמורת החולה - מגדל תצפית
שמורת החולה - מגדל תצפית