שמורת החולה - תצפית נדידת ציפורים
תמונה הבאה
שמורת החולה - מגדל תצפית
תמונה קודמת

שמורת החולה - שביל ביצה

הכינרת והעמקים » עמק החולה

שמורת החולה - שביל ביצה
שמורת החולה - שביל ביצה