שמורת טבע החולה - חרדון
תמונה הבאה
שמורת טבע החולה - יונק דבש
תמונה קודמת

אירוס ענף - Iris pseudacorus

הכינרת והעמקים » עמק החולה

אירוס ענף - Iris pseudacorus