צב ביצה - שמורת החולה
תמונה הבאה
שמורת טבע החולה - נוטריה
תמונה קודמת

שמורת טבע החולה - שפמנון לבקן

הכינרת והעמקים » עמק החולה

שמורת טבע החולה - שפמנון לבקן