שקנאים (2002) Pelicans

שקנאים (2002) Pelicans

חלק מפארק פאן דה אסוכר (Pan de Azuar) הוא האי שעל שמו קרוי הפארק. על האי חיות רבות, ובתוכם מושבת שקנאים מפותחת.